• Dárkový poukaz

  Přemýšlíte, co věnovat Vašim blízkým, přátelům a zaměstnancům? Darujte jim dárek, který potěší v každé situaci.

  Více...

Adresa:

Máchova 802
Mladá Boleslav
tel.: 777 195 288
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

adresa

Otevírací doba:

Pondělí - Pátek
09:00 - 19:00
Sobota
zavřeno
Neděle
zavřeno

otevírací doba

Řád pro návštěvníky centra Máchovky

 • Soukromé centrum je určeno ke změně životního stylu certifikovanými pracovníky,  k dispozici jsou služby výživového poradenství, redukce váhy, péče o tělo, relaxace.

           Nabízíme široký výběr technologií neinvazivní liposukce, které zkombinujeme na míru dle potřeb klienta.

 • V Centru Máchovka naleznete i využití pro chvíle odpočinku, máme zde solnou jeskyni,masáže,kosmetiku,manikúru, pedikúru a další služby....  
 • Veškeré služby jsou provozovány oprávněným provozovatelem,  který má potřebné licence a oprávnění k této činnosti.

 

 • Dětem do 15 let není vstup na cvičení, neinvazivní liposukce a na solária povolen.
 • Centrum je v provozu pouze v otvírací dobu stanovenou provozovatelem.  
 • Při prvním vstupu do centra každý návštěvník na recepci sdělí své požadavky, v případě zakoupené permanentky a klubové karty předloží kartu a zkontrolují se kontaktní údaje.
 • Při telefonické rezervaci místa návštěvník sdělí své klientské číslo, jméno a pro kontrolu kontaktní údaje. Rušení již provedené rezervace místa je možné nejpozději 3 hod. před počátkem služby, jinak bude rezervovaná hodina považovaná za vykonanou a bude odečtena z permanentky či klubové karty , nebo jednorázově uhrazena v hotovosti při příští návštěvě.
 • Poslední možnost vstupu do centra na službu solária je 30 minut před koncem pracovní doby, přičemž opalovací doba činí max.15 minut, jinak po domluvě s obsluhou ! Ostatní služby jsou pouze na předem domluvený termín či po domluvě s obsluhou.
 • Prostor centra včetně šatny musí být opuštěn návštěvníky nejpozději do 20.00 hod.
 • Vstup do centra je možný jen po zaplacení jednorázového vstupného nebo s předplacenou permanentkou či klientskou kartou .
 • Výši vstupného a podmínky pro poskytnutí permanentek určuje výhradně provozovatel a k náhledu je k dispozici na recepci či na webových stránkách.
 • Karta/pernamentka je vystavena na jméno osoby, která si kartu/pernamentku zakoupí, nebo pro kterou je zakoupena. Zároveň je karta/pernamentka zakoupena na konkrétní službu, pokud to ovšem není karta klubová, která je zakoupena s vloženým depozitem a není vázána službou (tu si klientka vybírá dle aktuální potřeby) i u této karty platí, že s ní může nakládat jen majitel/ka na kterou je karta vystavena.
 • Provozovatel je oprávněn nevyhovět žádosti o změně služeb na již zakoupených permanentkách, které jsou zakoupeny na přesně definované služby. Provozovatel je dále oprávněn nevyhovět požadavku vrácení peněz za zakoupené služby. V případě zdravotních problémů je klient oprávněn předat permanentku/kartu na jiného disponenta s prokázáním jeho dobré vůle tzn. osobní návštěva na recepci pro kontrolu oprávněných změn či ověřená plná moc.
 • Permanentka a klubová karta je platná 12 měsíců od prvního použití.
 • Pokud klient nevyčerpá veškeré služby do doby 12 měsíců je provozovatel oprávněn nevyhovět žádosti prodloužení karty.
 • Provozovatel není povinen informovat klienty o platnosti klubové karty či permanentky.
 • Tato informace je k dispozici v zadní částí plastové karty, kterou klient obdrží při koupi permanenty a klubové karty.

 

 • V případě ztráty nebo odcizení karty/ permanentky je klient povinen tuto skutečnost nahlásit neprodleně provozovateli.  
 • Plánované a mimořádné termíny uzavření (údržba, pravidelné opravy, svátky, apod.) a jiné změny v provozních podmínkách provozovatel ohlásí předem na informační tabuli v prostorách a na webu.
 • Vstup do cvičební místnosti je povolen pouze v čisté a kvalitní sportovní obuvi a ve vhodném sportovním oblečení.
 • Návštěvník je bezpodmínečně povinen informovat provozovatele před zahájením terapie nebo cvičební hodiny o jakýchkoliv zdravotních komplikacích, vážných prodělaných  nebo stávajících onemocněních, těhotenství a dalších aspektech zdraví návštěvníka, které mohou mít v důsledku cvičení jakýkoliv negativní vliv na zdravotní stav  návštěvníka. Zamlčení nebo nepravdivé uvedení těchto informací návštěvníkem je zcela na vlastní riziko a nebezpečí návštěvníka. Provozovatel má právo dle vlastního uvážení vyloučit z cvičení či terapie osobu, u které je jakékoliv riziko zhoršení zdravotního stavu v důsledku terapie či cvičení.

 

 • Provozovatel neručí za jakékoliv věci a cennosti ponechané v prostorách centra. Doporučujeme návštěvníkům si svoje cennosti (kabelka, peněženka, klíče od bytu/domu,  mobilní telefon, hodinky a jiné cennosti) braly s sebou na cvičení a terapie a odložily si je v prostorác na viditelném a provozovatelem určeném místě.
 • Návštěvníci mohou využívat prostory centra pouze k účelům, ke kterým jsou určeny. Vstup do jakýchkoliv dalších obytných prostor v domě je zakázán.
 • V celém prostoru centra platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů a používání otevřeného ohně.
 • Ve cvičební místnosti je povolena konzumace vlastních nebo na místě zakoupených nealkoholických nápojů v uzavíratelných plastových obalech.
 • Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor centra zakázán.
 • Návštěvník v centru je povinen nerušit ostatní a neobtěžovat nebo neohrozit ostatní.
 • Mobilní telefony, které si návštěvníci vezmou, musí mít po dobu terapie ztišené zvonění nebo musí být vypnuté.
 • Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru centra, za ochranu prostor a vybavení centra a za škody vzniklé porušením tohoto provozního řádu.
 • Návštěvníci jsou povinni okamžitě nahlásit veškeré zjištěné závady a havárie. Návštěvník, který způsobil škodu na zařízení a vybavení (nebo jejich části), příp. ztratí zapůjčený předmět, v souladu s § 420 a násl. Občanského zákoníku uhradí vzniklou škodu provozovateli v pořizovací ceně ihned, nejpozději však do 5 dnů od vzniku škody.
 • V případě vzniku požáru v objektu je nutné okamžitě informovat provozovatele a v případě, že nebude návštěvník v nepřítomnosti provozovatele schopen vlastními silami požár zlikvidovat, oznámit požár telefonicky na linku hasičů 150.
 • Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech návštěvníků do prostor centra.
 • Všichni klienti jsou povinni dbát pokynů a nařízení provozovatele centra či dalších pověřených osob a jsou také povinni respektovat a dodržovat veškeré pokyny  a nařízení vyvěšená v prostorách centra.
 • Návštěvník bere na vědomí, že sportovní aktivity zde provozuje výlučně na vlastní žádost a výhradně na své vlastní nebezpečí a nese sám odpovědnost za své vzniklé úrazy při pobytu v centru nebo při cvičení. Provozovatel poskytne návštěvníkům v případě úrazu základní ošetření a v případě vážnějšího úrazu zajistí příjezd záchranné služby.
 • Provozovatel centra odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny úklidové a dezinfekční práce.
 • Všichni návštěvníci centra jsou povinni seznámit se s provozním řádem a bez výhrad jej dodržovat. Provozovatel může vydávat během návštěvy návštěvníka v centru  v případě potřeby i ústní pokyny, které návštěvník musí respektovat a plnit.
 • V případě hrubého porušení provozního řádu, nebo při jakýchkoliv opakovaných porušení provozního řádu, bude návštěvníkovi zamezen vstup do centra bez nároku na vrácení již uhrazených poplatků za jednorázový vstup nebo ceny předplacené permanentky či klientské karty.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo měnit a upravovat řád dle potřeby. Při změně podmínek bude vydána nová verze tohoto provozního řádu, která bude vyvěšena v prostorách  centra.
 • Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Provozovatel užívá údaje získané od návštěvníků výhradně pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s registrací návštěvníka, rezervacemi, vydáváním permanentek, oznamováním novinek nebo změn návštěvníkům a k dalším souvisejícím reklamním a obchodním účelům a neposkytuje je třetím osobám. Poskytnutím těchto osobních údajů udílí návštěvník provozovateli souhlas se zpracováním a výše uvedeným použitím svých osobních údajů.
 • Při zakoupení permanentky, služby a klubové karty klient souhlasí s veškerými podmínkami a souhlasí s klientským provozním řádem a vyplývají mu tak povinnosti jej dodržovat.

 Akční nabídka
......................................................................

 

 

 Dárkový poukaz
......................................................................

 

Stačí vyplnit krátký formulář
a poukaz Vám připravíme
k vyzvednutí na naši recepci.

 Formulář - dárkový poukaz

 Nejčtenější
......................................................................

Exilis - metoda odbourávání tuků 

X-wave - odbourávání celulitidy

Kryolipolýza

Diagnostika a výživové poradenství

 Novinky
......................................................................